INA轴承 SL185022轴承

编辑:知识号互动百科 时间:2018-06-23 10:26:38
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
中文名
INA轴承 SL185022轴承
 型号
SL185022
品    牌
INA
种    类
双列圆柱滚子轴承
INA轴承 SL185022轴承
内径:110mm
外径:170mm
厚度:80mm
质量:6,32 kg
基本额定动载荷,径向:485000 N
基本额定静载荷,径向:770000 N
疲劳极限载荷,径向:109000 N
极限转速:2350 1/min
参考转速:1700 1/min
INA轴承 SL185022轴承形状图 INA轴承 SL185022轴承形状图
词条标签:
轴承 技术 工业技术