INA轴承 29415轴承

编辑:知识号互动百科 时间:2018-06-19 05:34:04
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
中文名
INA轴承 29415轴承
型    号
29415
品    牌
INA
种    类
可分离推力滚子轴承
内    径
75mm
内径:75mm
外径:160mm
厚度:51mm
质量:4,6 kg
基本额定动载荷,轴向:650000 N
基本额定静载荷,轴向:1540000 N
极限转速:4600 1/min
参考速度:2230 1/min
疲劳极限载荷,轴向:173000 N
INA轴承 29415轴承形状图 INA轴承 29415轴承形状图
词条标签:
轴承 技术 工业技术